“AUTO RINGS” konfidencialitātes politika

SIA “AUTO RINGS” (turpmāk tekstā “AUTO RINGS”), reģistrācijas numurs 40003398642, konfidencialitātes politika nosaka kā “AUTO RINGS” uzkrāj un apstrādā datus, kā dati tiek izmantoti un kādi līdzekļi tiek izmantoti Klientu personas datu konfidencialitātes nodrošināšanai. Katrs “AUTO RINGS” klients, var iepazīties un pieņemt vai noraidīt šo konfidencialitātes politiku (turpmāk  Politika”). Izmantojot “AUTO RINGS” pakalpojumus, Klients uztic mums savu informāciju. Konfidencialitātes politikas mērķis – palīdzēt jums saprast, kādu informāciju mēs vācam, kādos nolūkos mēs to darām un kā tos izmantojam.

1. KOPĒJIE NOTEIKUMI

1.1. Konfidencialitātes politika informē par to, kā mēs saņemam, glabājam, apstrādājam un aizsargājam personas datus un citu informāciju, kuru mēs saņemam sniedzot pakalpojumus mūsu klientiem.
1.2. Konfidencialitātes politika tiek ievērota, sniedzot pakalpojumus, apstrādājot klienta informāciju, un veicot norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar sekojošiem dokumentiem:
1.2.1. Iekšējas kārtības noteikumi;
1.2.2. Vispārējie klienta “AUTORINGS MEMBERSHIP” Kluba kartes lietošanas noteikumi un nosacījumi;
1.2.3. Vispārējie aplikācijas “MyLaserWash” lietošanas noteikumi un nosacījumi.
1.3. Izmantojot “AUTO RINGS” pakalpojumus, Klients vienlaicīgi piekrīt Konfidencialitātes politikas nosacījumiem un sniedzat “AUTO RINGS” tiesības saņemt, glabāt, apstrādāt un izmantot personiskos datus un citu informāciju, kuru “AUTO RINGS” saņem pakalpojumu sniegšanas laikā, saskaņā ar Konfidencialitātes politiku.
1.4. Ar Konfidencialitātes politiku un citiem pakalpojumu sniegšanu regulējošiem dokumentiem, Klients var iepazīties “AUTO RINGS” recepcijā, kā arī mājas lapās www.autorings.lv un www.mylaserwash.lv. 1.5. Konfidencialitātes politika sastādīta latviešu valodā.


2. INFORMĀCIJA, KURU MĒS VĀCAM, GLABĀJAM UN APSTRĀDĀJAM
2.1. Informācija, kura tiek saņemta “AUTO RINGS” pakalpojumu sniegšanas laikā tiek izmantota tikai pakalpojumu sniegšanas nolūkiem, norēķinu nodrošināšanai, statistisko datu par pakalpojumu izmantošanu vākšanai ar mērķi uzlabot pakalpojumu sastāvu un kvalitāti, veikt jaunu pakalpojumu izstrādi, ka arī nodrošināt “AUTO RINGS” klientu interešu aizsardzību.
2.2. Informācija, kuru mēs vācam, glabājam un apstrādājam, satur klienta kontakta datus, kuri tiek saņemti pie reģistrācijas (Lietotājvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs), maksājuma datus par veikto pakalpojumu apmaksu, un citu informāciju saistībā ar pakalpojumu sniegšanu.
2.3. Mēs uzkrājam tikai to informāciju, kura ir nepieciešama pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai. Mēs nevācam informāciju, kuru aizliedz esoša likumdošana. Tāpat mēs nevācam  informāciju ar veidu, kuru aizliedz esošā likumdošana.
2.4. Personiskā informācija (fiziska persona, automašīnas vadītājs), kuru klients norāda, aizpildot anketu vai pieteikumu uz pakalpojumiem:
2.4.1. Vārds un/vai uzvārds;
2.4.2. Tālruņa numurs;
2.4.3. Elektroniskā pasta adrese.
2.5. Informācija par uzņēmumu (juridiskās personas):
2.5.1. Uzņēmuma nosaukums;
2.5.2. Uzņēmuma reģistrācijas numurs;
2.5.3. PVN maksātāja numurs.
2.5.4. Bankas rekvizīti.
2.6. Informāciju par transportlīdzekli:
2.6.1. Automašīnas numurs;
2.6.2. Automašīnas marka;
2.6.3. Automašīnas modelis (virsbūves tips);
2.6.4. Tehniskās pases dati  (ja ir nepieciešams).
2.7. Sniedzot informāciju un nodrošinot atsevišķus servisus “AUTO RINGS” mājas lapās www.autorings.lv un www.mylaserwash.lv, mēs (kā arī mūsu partneri) var izmantot sīkdatņu tehnoloģijas informācijas vākšanai un glabāšanai jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces atpazīšanai.
Šī informācija var tikt izmantota “AUTO RINGS” pakalpojumu reklāmas adresācijas mērķos. Ar sīkāku informāciju par datu vākšanu var iepazīties apmeklējot atbilstošās mājas lapas. 


3. DATU GLABĀŠANA UN TĀS DROŠĪBA
3.1. “AUTO RINGS” veic visus
saprātīgus piesardzības pasākumus, lai aizsargātu mūsu sistēmā glabātos
informācijas un personīgos datus no iznīcināšanas, datu sagrozīšanas vai
nesankcionētas izmantošanas. Pielietotie līdzekļi iekļauj sevī fiziskos, tehnoloģiskos
un programmatūras drošības pasākumus.
3.2. “AUTO RINGS” glabā klientu personīgos un informācijas datus saskaņā ar likumdošanas un grāmatvedības normatīvo aktu prasībām uz laiku, kas nepieciešams, lai sniegtu pakalpojumus, nodrošinātu savstarpējos norēķinus, risinātu strīdus un izpildītu savstarpējās vienošanās.


4. PIEKĻUVE PERONISKAJAI INFORMĀCIJAI UN TĀS ATJAUNOŠANA
4.1. “AUTO RINGS” nodrošina reģistrētam lietotājam piekļuvi savai personiskai informācijai un informācijai par saņemtajiem pakalpojumiem, kuri tiek glabāti “AUTO RINGS” datu bāzē. Izmantojot
“AUTO RINGS” pakalpojumus, klients vienlaicīgi piekrīt klienta sniegto datu apstrādei un uzglabāšanai
“AUTO RINGS” datu bāzē.
4.2. Klients ir tiesīgs prasīt glabāto klienta personisko datu kopiju, personiski ierodoties “AUTO RINGS” birojā un identificējot sevi kā lietotāja profila īpašnieku. Klienta dati tiks sagatavot divu nedēļu laikā no pieprasījuma brīža.


5. PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS DZĒŠANAS UN ATJAUNOŠANAS KĀRTĪBA
5.1. Pēc klienta prasības, “AUTO RINGS” apņemas dzēst saņemto klienta personisko informāciju.
5.2. Lietotāja personiskie dati var būt dzēsti zemāk noradītajos gadījumos:
5.2.1. Pēc reģistrēta lietotāja rakstiskās prasības;
5.2.2. Balstoties uz portāla MyLaserwash lietošanas noteikumiem, “AUTO RINGS” ir tiesīgs dzēst lietotāja personiskos datus, dzēšot klienta profilu, šajā gadījumā lietotāja informācija tiks dzēsta no “AUTO RINGS” servera.


6. “AUTO RINGS” PASĀKUMI PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS DROŠĪBAS NODROŠINĀJUMAM
6.1. ”AUTO RINGS” veic visas nepieciešamās darbības klientu, portāla MyLaserwash un tās lietotāju aizsardzībai no nesankcionētas pieejas pie informācijas “AUTO RINGS” datu bāzēs, tās izmaiņām, izpaušanas vai dzēšanas.
6.2. Šie pasākumi iekļauj sevī:
6.2.1. Šifrēšana ar SSL standarta palīdzību;
6.2.2. Lai saņemt pieeju “AUTO RINGS” klienta uzskaites rakstam, lietotajiem ir nepieciešams veikt divpakāpju verifikāciju;
6.2.3. Pieeja pie klienta personiskās informācijas ir tikai “AUTO RINGS” darbiniekiem, darbu izpildītajiem un to pārstāvjiem, apjomā, kas nepieciešams darba pienākumu pildīšanai pēc mūsu pieprasījuma, stingri ievērojot konfidencialitātes prasības.

7. PAKALPOJUMI UZ KURIEM ATTIECAS ESOŠĀ KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

“AUTO RINGS” konfidencialitātes politika attiecas uz visiem “AUTO
RINGS” piedāvātajiem pakalpojumiem.

8. POLITIKAS IEVĒROŠANA UN SADARBĪBA AR REGLAMENTĒJOŠĀM IESTĀDĒM
”AUTO RINGS” regulāri pārskata datu apstrādes un glabāšanas atbilstību Konfidencialitātes politikai. Pēc klienta rakstiskas sūdzības saņemšanas vai atbalsta prasības mēs sazināsimies ar iesniedzēju, lai pieņemtu lēmumu par turpmākām darbībām. Jebkuras sūdzības izmeklēšanas ietvaros, ja tā saistīta ar personiskas informācijas nodošanu, un ja to neizdodas atrisināt
sarunu veidā ar konkrētu klientu, “AUTO RINGS” sadarbosies ar attiecīgām reglamentējošām iestādēm, tai skaitā arī vietējiem datu aizsardzības iestādēm.

9. IZMAIŅAS “AUTO RINGS” konfidencialitātes politika
var mainīties. Visas izmaiņas konfidencialitātes politikā tiek publiskoti mājas
lapā www.autorings.lv, bet būtisko izmaiņu gadījumā tiks sniegts īpašs
paziņojums (tai skaitā tiks nosūtīts uz e-pastu).